Enjoy It's from Europe

Thịt heo châu Âu

Sản xuất thịt heo ở châu Âu

Ở Ireland, lợn được nuôi trong các hệ thống chuồng trại trong nhà. Trong những năm gần đây, …

Read more

Sản xuất thịt bò tại châu Âu

Liên minh châu Âu là khu vực sản xuất thịt bò lớn đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil với sản lượng 7.5 triệu tấn mỗi năm.

Read more

Thịt bò châu Âu

Sản xuất thịt bò tại châu Âu

Liên minh châu Âu là khu vực sản xuất thịt bò lớn đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil với sản lượng 7.5 triệu tấn mỗi năm.

Read more

Sản xuất thịt lợn ở châu Âu

Ở Ireland, lợn được nuôi trong các hệ thống chuồng trại trong nhà. Trong những năm gần đây, …

Read more

Ireland – The Food of Island

Công thức nấu ăn

pageTop