Thịt bò châu Âu

Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Chính phủ các nước thành viên châu Âu rất quan tâm đến các chương trình đảm bảo chất lượng thịt bò. Rất nhiều chương trình đã được …

An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc

Nhằm đảo bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát sức khoẻ vật nuôi cao nhất, liên minh châu Âu đã đề ra quy trình kiểm soát và truy xuất nguồn gốc vật nuôi.

pageTop