Thịt lợn châu Âu

Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu là một liên minh kinh tế và chính trị đôc đáo giữa 28 quốc gia châu Âu.

Thị trường riêng lẻ hay có thể gọi là thị trường nội bộ, được thành lập năm 1992. Điều này nói lên châu Âu là một lãnh thổ duy nhất, không có bất kì biên giới nội bộ hay không có trở ngại nào trong tự do thương mại, dịch vụ và con người. Chính điều này đã thúc đẩy nền kinh tế và giúp cho đời sống của người tiêu dùng châu Âu dễ dàng hơn.

EURO – là đồng tiền duy nhất của châu Âu được ra mắt năm 1999. Hiện có hơn 340 triệu công dân châu Âu ở 19 quốc gia đang sử dụng nó là tiền tệ chính.
Ireland nằm ở phía tây châu Âu được bao bọc bởi Đại Tây Dương và biển Ireland.

pageTop