Thịt lợn châu Âu

Sản xuất thịt lợn ở châu Âu

Sản xuất thịt lợn ở châu Âu

Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới – chiếm hơn 36% thị trường thịt trên thế giới và đây là loại thịt được sản xuất chính tại châu Âu.

Tiêu chuẩn cao châu Âu

Tại thị trường châu Âu có một bộ quy tắc chung quản lý việc sản xuất và tiếp thị thịt lợn trong khu vực châu Âu..

pageTop