Thịt lợn châu Âu

Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Trong những năm gần đây, liên minh châu Âu đã có sự phát triển nhanh chóng về số lượng các chương trình đảm bảo …

Kiểm soát thú y

Ở Ireland, cũng như các quốc gia thành viên của liên minh châu Âu có một hệ thống kiểm soát thú y rất hiệu quả.

An toàn thực phẩm

Là một quốc gia thành viên của liên minh châu Âu nên Ireland tuân thủ rất nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu.

Truy xuất nguồn gốc

Luật về thực phẩm của liên minh châu Âu được thiết lập để kiểm soát truy xuất nguồn gốc sản phẩm và khả năng thu hồi sản phẩm nếu …

pageTop