Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

The europeanporkbeef.com/vn 

Trang web này được điều hành hợp pháp bởi SOPEXA KOREA thay mặt cho Hội đồng thực phẩm Ailen – Bord Bia.

Bảo vệ thông tin cá nhân:

Mục đích của trang web nhằm quảng bá, cung cấp thông tin về sản phẩm Thịt lợn và Thịt bò châu Âu đến với người tiêu dùng. Dựa trên cơ sở đại diện hợp pháp của Bord Bia.

Trang web này được điều hành bởi SOPEXA KOREA tại Hàn Quốc.

Trang web không thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng (như địa chỉ email hoặc các chi tiết về đăng nhập)

Bord Bia và Sopexa Korea không ra các quyết định thực hiện tự động

Bất kỳ thông tin cá nhân nào về quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc chia sẻ trực tuyến gửi tới Bord Bia hay SOPEXA KOREA đều chịu sự quản lý của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu.

Bord Bia và SOPEXA KOREA có các chính sách và quy định bảo mật để bảo vệ mọi thông tin, nhận dạng cá nhân mà bạn chia sẻ không bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hay phá huỷ không chủ ý. Bất kỳ ai cũng có quyền truy cập cá nhân để duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

Theo luật pháp bảo vệ dữ liệu GDPR tại Ailen, mọi dữ liệu cá nhân được chia sẻ đều có các quyền sau:

Quyền được thông báo về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, quyền truy cập dữ liệu của bạn, quyền khắc phục bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu của bạn hoặc hoàn thành bất kỳ thiếu sót nào, quyền xoá trong một số trường hợp nhất định, quyền hạn chế xử lý và quyền phản đối bất kỳ xử lý nào trong Public Task, quyền di chuyển dữ liệu.

Bord Bia là Kiểm soát viên và được thành lập tại Ailen (Toà án Clanwilliam, Lower Mount St, Dublin 2, Ireland. D02 A344), các luật áp dụng là GDPR của châu Âu và Luật pháp bảo vệ dữ liệu của Ailen. Bạn có thể liên hệ với SOPEXA KOREA, gọi +82 (0)2 3452 9497 (Hàn Quốc) hoặc gửi email đến Sopexa.korea@sopexa.com.

Bạn có thể liên hệ với Phòng bảo vệ dữ liệu của Bord Bia tại:

DPO Bord Bia

Trilateral Research Ltd

Marine Point (tầng 2)

Belview Port

Waterford

X91 W0XW

Ireland.

Hoặc liên hệ qua email: dpo@bordbia.ie hay số điện thoại +353 (0)51 833 958 và yêu cầu nói chuyện với DPO của Bord Bia.

Cookies

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies khi cần thiết trên trình duyệt của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi. Tát cả các Cookies khác yêu cầu sự đồng ý của bạn và bạn có thể quản lý bằng công cụ cookies được tích hợp trên trang web của chúng tôi.
Những cookies này, cung cấp cho chúng tôi dữ liệu ẩn danh khi được cho phép liên quan đến các tranh web được sử dụng và truy cập. Điều này giúp chúng tôi cải thiện về phân phối nội dung và thiết kế trang web. Để xem thông tin đầy đủ và sử dụng cookies trên trang web của chúng tôi, vui lòng sử dụng công cụ cookies hoặc theo LINK này đến xem chi tiết chính sách cookies của chúng tôi.

Links

Mặc dù Bord Bia áp dụng cài đặt quyền riêng tư theo tiêu chuẩn, trong đó trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác và các nguồn thông tin Internet khác, Bord Bia không chịu trách nhiệm với các trang web và các nguồn thông tin bên ngoài. Vui lòng kiểm tra bảo mật với dữ liệu của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Bord Bia không chịu trách nhiệm pháp lý bất kỳ nào về tổn thất, hậu quả nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ: •Gián đoạn trang web •lỗi phần mềm, •mọi thiệt hại phải chịu khi thông tin trên trang web bị can thiệp bởi bên thứ ba; hoặc •đối với các tổn hại do các trang web, thông tin có nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này.

Khi sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng. Bord Bia nổ lực rằng các thông tin nổi bật trên trang web này là chính xác và cập nhật mới nhất có thể, và thông tin có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bord Bia đưa ra đảm bảo về tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Bord Bia không chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng thông tin được nêu trên trang web này.

pageTop