Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

European Pork & Beef brochure​

Sản xuất thịt lợn và thịt bò tại Châu Âu thể hiện những gì tốt nhất trong ngành công nghiệp với các tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phúc lợi động vật và sự bền vững.

pageTop